Το CARDET είναι ένα μη κερδοσκοπικό κέντρο (μη κυβερνητικό) για την ανάπτυξη και την εκπαίδευση στην Ανατολική Μεσόγειο, που εδρεύει στην Κύπρο και έχει εταίρους σε όλο τον κόσμο.

www.cardet.org

Η αποστολή μας είναι να εμπνεύσουμε την εκπαίδευση της επόμενης γενιάς και να προωθήσουμε την έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη μέσω των τεκμηριωμένων πρακτικών, της σύγχρονης έρευνας και των εξουσιοδοτημένων ανθρώπων. Το CARDET συγκεντρώνει μια διεθνή ομάδα βετεράνων και νέων επαγγελματιών με παγκόσμια εμπειρία στην αναπτυξιακή εκπαίδευση, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την κοινωνική δικαιοσύνη, την ευαισθητοποίηση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ένταξη, τη συμμετοχή στα κοινά και την πολιτότητα, τη συμφιλίωση, την πολιτική της αξιολόγησης, τη διαδικτυακή μάθηση, την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, και την αξιολόγηση. Έχουμε συνεργαστεί με ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς και φορείς στην Ασία, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Τα μέλη του CARDET έχουν συμμετάσχει επιτυχώς σε περισσότερα από 100 προγράμματα σε περισσότερες από 20 χώρες, πολλά από τα οποία είχαν υποστηριχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, την Κοινοπολιτείας της Μάθησης, το ίδρυμα William and Flora Hewlett, και το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας στην Κύπρο