Το Centre for Citizenship Education λειτουργεί προγράμματα εκπαίδευσης πολιτών με στόχο τα σχολεία (εκπαιδευτικοί, μαθητές, διευθυντές και εκπαιδευτικές αρχές) για πάνω από 17 χρόνια. Το CCE λειτουργεί σαν ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα στην ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και δημοσίευσε βιβλία για αγωγή του πολίτη. Κάθε χρόνο το CCE συνεργάζεται με πάνω από 5 000 σχολεία.

Το CCE έχει τρέξει ένα Παγκόσμιο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης από το 2005, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενσωμάτωση της διάστασης της παγκόσμιας εκπαίδευσης σε ένα επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα. Μέσα σε αυτό το πρόγραμμα το CCE δημοσίευσε διδακτικούς πόρους (σενάρια μαθημάτων και δραστηριότητες) και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται να φέρουν μια παγκόσμια προοπτική στις τάξεις τους.