Η Oxfam είναι μία από τις πιο σημαντικές διεθνείς συνομοσπονδίες στον κόσμο που ειδικεύεται σε έργα ανθρωπιστικής βοήθειας και ανάπτυξης, αποτελούμενη από 17 οργανισμούς από διαφορετικές χώρες, οι οποίοι εργάζονται με 3.000 τοπικούς εταίρους σε περισσότερες από 90 χώρες για να βρουν βιώσιμες λύσεις για τη φτώχεια και την αδικία. Η Oxfam Italy, προσχώρησε το 2010 στη διεθνή συνομοσπονδία της Oxfam, και δημιουργήθηκε από την Ucodep, μια ιταλική μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία για πάνω από 30 χρόνια αγωνίζεται για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης χιλιάδων φτωχών ανθρώπων στον κόσμο για να τους δώσει την δύναμη και την ενέργεια να δημιουργήσουν το δικό τους μέλλον, για να μπορούν να ελέγχουν και να κατευθύνουν.

Η Oxfam Italy επέλεξε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση ανάμεσα στην ανάπτυξη προγραμμάτων και παρεμβάσεων έκτακτης ανάγκης, εκστρατειών και εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των χιλιάδων ανθρώπων στον κόσμο, επιτρέποντάς τους να ασκήσουν τα δικαιώματά τους και να οικοδομήσουν ένα αξιοπρεπές μέλλον.