02122014 2

Σε ένα γρήγορα εξελισσόμενο και παγκοσμιοποιημένο κόσμο, η εκπαίδευση θα πρέπει να βοηθάει τους νέους να κατανοήσουν καλύτερα τον κόσμο γύρω τους και να αντιλαμβάνονται πώς θέματα όπως η φτώχεια ή οι κλιματικές αλλαγές συνδέονται με την καθημερινότητά τους. Το έργο «Κάνε τη Σύνδεση» (Make the Link) στοχεύει στην προώθηση της Παγκόσμιας Μάθησης και ευελπιστεί να εντάξει την Τεχνολογική Δικαιοσύνη στα αναλυτικά προγράμματα της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, για τις πρώτες τάξεις της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κρατών-μελών της ΕΕ.

Στο πλαίσιο του έργου, ο οργανισμός CARDET ανέπτυξε διαδικτυακό μάθημα ( http://www.makethelink.eu/el/capacity-building) στο οποίο αναφέρονται θέματα που σχετίζονται με το θεωρητικό υπόβαθρο του έργου, και πιο συγκεκριμένα με την «Παγκόσμια Εκπαίδευση», την «Τεχνολογική Δικαιοσύνη», καθώς επίσης και μέρος του διδακτικού υλικού που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου για τα μαθήματα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας και Οικιακής Οικονομίας, με τη βοήθεια του Υπουργείου Παιδείας. Το μάθημα παρέχει στους συμμετέχοντες ποικιλία πληροφοριακού και οπτικοακουστικού υλικού, καθώς επίσης και δραστηριότητες αυτο-αξιολόγησης. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα δίνεται στους συμμετέχοντες πιστοποιητικό παρακολούθησης.